IoT Uygulama Alanları: Akıllı Şehirler

Akıllı şehirler, şehirleşme zorluklarını en aza indirmek için birbiri ile bağlantılı nesnelere ve makinelere ev sahipliği yapar.

Akıllı şehirlerdeki bulut tabanlı IoT uygulamaları; belediyelerin, işletmelerin ve vatandaşların yaşam kalitesini artırır, daha iyi kararlar verilmesine yardımcı olmak için verileri gerçek zamanlı olarak alır, analiz eder ve yönetir.

Vatandaşlar; mobil cihazlarını, arabalarını ve hatta evlerini kullanarak çeşitli şekillerde akıllı şehir ekosistemleriyle etkileşim kurar. Bu şekilde cihazları ve verileri bir şehrin fiziksel altyapısı ve hizmetleriyle eşleştirmek, maliyetleri azalttığı gibi sürdürülebirliği de artırmaktadır.

Akıllı Trafik Çözümleri

Akıllı Trafik ÇözümleriAkıllı trafik çözümleri; araçların sayısını, konumu gibi verileri GPS ve bazı sensörler ile alarak trafikteki tıkanıklığı önler ve vatandaşlara güvenli bir ulaşım sağlar.

Akıllı Park Çözümleri

Akıllı park uygulaması GPS’ten alınan veriler yardımıyla, park yerlerinin doluluğunu gösterir ve kullanıcılara bildirim gönderir. Böylece gerçek zamanlı park haritası oluşmuş ve park sorunu ortadan kalkmış olur.

Akıllı Aydınlatma Çözümleri

Akıllı şehir aydınlatması sistemi, sensörler ve bulut yönetim sisteminden oluşur. Sokak lambalarını bakımını kolaylaştırır, maliyetini azaltır ve ışığın saatlere göre seviyesini ayarlar.


kaynak: @iotlinefair

Yorum yapın